Định cư mỹ EB-5: 10 vấn đề quan trọng về quy trình xử lý thị thực và dữ liệu EB-5 mới nhất từ diễn đàn ngành EB-5 IIUSA năm 2024

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Thông tin RVS đăng trong bài viết có nguồn từ bài thuyết trình của tiến sĩ Tiến sĩ Michael Hanley, Nhà khoa học dữ liệu từ Phòng Báo cáo và Kiểm soát Thị thực Người nhập cư tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, làm diễn giả chính tại Diễn đàn Công nghiệp EB-5 năm 2024 ở Atlanta, GA. IIUSA đăng tải và cập nhật thêm từ số liệu thực tế. Đây là bài tóm tắt nhiều khía cạnh về tình hình EB-5 hiện nay.

Mục lục ẩn

Trong bài thuyết trình, Tiến sĩ Hanley đã chia sẻ những dữ liệu mới nhất về thị thực EB-5, những cập nhật chính sách quan trọng liên quan đến quá trình xử lý Visa EB-5 dành riêng Set-Aside và những dự đoán của ông về những diễn biến trong tương lai của ngày hết hạn EB-5.

Dưới đây là bản tóm tắt mười điểm quan trọng mà Tiến sĩ Hanley đề cập đến tại Diễn đàn Công nghiệp EB-5 năm 2024 của IIUSA:

Cập nhật EB-5 số 1: DOS kỳ vọng rằng, tất cả thị thực EB-5 không được bảo lưu sẽ được sử dụng hết vào năm tài chính 2024.

Dựa trên dữ liệu sơ bộ từ DOS, 8.359 thị thực EB-5 không dành riêng đã được sử dụng trong năm tài chính hiện tại, kéo dài từ tháng 10 năm 2023 đến đầu tháng 5 năm 2024 (FYTD 2024). Tổng số này bao gồm:

6.366 thị thực (76%) được cấp thông qua thủ tục lãnh sự và 1.993 thị thực (24%) được sử dụng thông qua Điều chỉnh Tình trạng tại USCIS (tham khảo Hình 1).

Theo Tiến sĩ Hanley, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Quảng Châu, Trung Quốc tự tin sẽ tiếp tục hoạt động ở công suất và tính hiệu quả cao. DOS dự đoán rằng, tất cả hơn 14.000 thị thực EB-5 không được bảo đảm có sẵn trong năm tài chính 2024 sẽ được sử dụng hết vào cuối năm tài chính. Điều này sẽ đánh dấu mức cao nhất mức độ sử dụng thị thực EB-5 trong lịch sử của chương trình, giúp tự động giảm danh sách chờ tại NVC cho những người nộp đơn EB-5 preRIA.

Cập nhật EB-5 số 2: Gần 40.000 người nộp đơn EB-5 đã đăng ký tại NVC và đang chờ cấp thị thực EB-5.

Theo dữ liệu mới nhất do Tiến sĩ Hanley trình bày (xem Bảng 1 bên dưới), tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, có 39.775 người nộp đơn (bao gồm các nhà đầu tư chính và người phụ thuộc trong gia đình) với I-526/E được phê duyệt.

Hồ sơ đăng ký tại NVC đang chờ cấp thị thực EB-5. Dữ liệu chi tiết được chia sẻ bởi Tiến sĩ Hanley bao gồm: số lượng người xin thị thực theo tiểu bang chịu phí nước ngoài (FSC), tiết lộ rằng người nộp đơn từ Trung Quốc chiếm 80% (hoặc 31.627 người nộp đơn) trong danh sách chờ cấp thị thực EB-5 hiện tại ở NVC, với số ứng viên gốc Ấn Độ chiếm 5% (hoặc 2.019 ứng viên).

Cập nhật EB-5 số 3: Hơn 330 nhà đầu tư hậu RIA đã đăng ký tại NVC, bao gồm các đơn nộp dành riêng đã được phê duyệt cho Nông thôn, Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (HUA) và nhiều danh mục;

Trong Diễn đàn Công nghiệp EB-5, Tiến sĩ Hanley đã chia sẻ với khán giả rằng, hơn 330 trường hợp SetAside I-526/E đã được phê duyệt đã được đăng ký tại NVC để xử lý thị thực. Sau khi hội nghị kết thúc, DOS đã cung cấp cho IIUSA làm rõ hơn về dữ liệu và số liệu thống kê chi tiết hơn về các trường hợp Set-Aside đã được phê duyệt tại NVC theo loại thị thực (xem Bảng 2 bên dưới).

Số liệu mới nhất cho thấy có 334 trường hợp Set-Aside được đăng ký tại NVC (tính đến ngày 16/5/2024).

Dữ liệu bao gồm 64 trường hợp ở Khu vực nông thôn, 52 trường hợp ở Khu vực thất nghiệp cao (HUA) và 192 trường hợp được phê duyệt cho nhiều loại thị thực EB-5 (ví dụ: Nông thôn và visa không bảo lưu, hoặc HUA và không bảo lưu. Dữ liệu cũng xác nhận rằng USCIS đã cấp phê duyệt cho các trường hợp I-526/E sau RIA ở cả khu vực Nông thôn và danh mục HUA, với 19% trường hợp I-526/E được phê duyệt cho Nông thôn và 16% cho HUA.

Ngoài ra, 57% các trường hợp Visa Dành riêng (bảo lưu) được đăng ký tại NVC đã được phê duyệt cho nhiều loại thị thực (xem cột “XX” trong Bảng 2). Các nhà đầu tư có hồ sơ I-526/E được phê duyệt cho nhiều loại chỉ được chọn một loại EB-5 để xử lý thị thực (xem thêm về điều này trong Bài học rút ra số 8). Cuối cùng, dữ liệu cho thấy 26 người nộp đơn đã nhận được phê duyệt I-526/E cho một trong số các danh mục dành riêng đã chọn xử lý thị thực của họ theo danh mục Không được bảo lưu, hầu hết trong số đó là các nhà đầu tư ROW (hầu hết các quốc gia khác ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Độ).

Cập nhật EB-5 số 4: Thị thực EB-5 dành riêng bắt đầu được sử dụng vào năm tài chính 2024 cho cả Khu vực nông thôn và Khu vực Thất nghiệp cao (HUA).

Tiến sĩ Hanley chia sẻ rằng, một cuộc phỏng vấn đã được lên lịch tại Văn phòng Lãnh sự quán Quảng Châu cho trường hợp xin thị thực EB-5 Khu vực Nông thôn, điều đó có nghĩa là thị thực EB-5 Set-Aside đầu tiên sẽ sớm được cấp thông qua quá trình xử lý lãnh sự, đánh dấu một thời điểm lịch sử cho ngành EB-5.

Ngoài ra, theo Tiến sĩ Hanley, 17 số thị thực EB-5 dành riêng đã được sử dụng trong năm tài chính 2024 thông qua việc điều chỉnh trạng thái tại USCIS, bao gồm 13 trường hợp ở Khu vực Nông thôn và 4 trường hợp HUA.

Cập nhật EB-5 số 5: Những người nộp đơn EB-5 đang phản hồi nhanh hơn để nộp các tài liệu cần thiết và việc lên lịch phỏng vấn EB-5 nhanh hơn trong năm tài chính 2024;

Theo dữ liệu được Tiến sĩ Hanley chia sẻ, những người xin thị thực EB-5 đang nộp các tài liệu cần thiết nhanh hơn nhiều sau khi được NVC thông báo, với thời gian trung bình là 50-75 ngày trong năm tài chính 2024 so với 100-130 ngày trong năm tài chính 2023. Thời gian xử lý ngắn hơn này rất quan trọng không chỉ để người nộp đơn có thể lên lịch phỏng vấn xin thị thực nhanh hơn mà còn để DOS phân bổ thời gian. số lượng thị thực chính xác và dự báo nhu cầu trong những tháng tới.

Ngoài ra, phải mất từ ​​80-120 ngày để hầu hết những người xin thị thực đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ để thực hiện các cuộc phỏng vấn xin thị thực vào năm tài chính 2024, giảm từ 100-150 ngày trong năm tài chính 2023. Theo Tiến sĩ Hanley, thời gian trung bình ở giai đoạn này phần lớn phụ thuộc vào năng lực và năng suất làm việc của lãnh sự quán.

Nhìn chung, dữ liệu mới nhất chỉ ra rằng, trung bình phải mất 150-250 ngày (hoặc khoảng 5-8 tháng) kể từ khi hồ sơ EB-5 được tạo ra tại NVC cho đến khi số thị thực EB-5 cuối cùng được thực hiện tại lãnh sự quán oLice (tức là cuộc phỏng vấn đã được lên lịch).

Cập nhật EB-5 số 6: Ngày hành động cuối (Final Action Date – FAD) sẽ vẫn có hiệu lực đối với tất cả các hạng mục Visa EB-5 Bảo lưu trong thời gian còn lại của năm tài chính 2024 và có thể trong suốt năm tài chính 2025.

Ngày hành động cuối sẽ vẫn có hiệu lực đối với tất cả các hạng mục dành riêng cho EB-5 trong thời gian còn lại của năm tài chính 2024 và có thể là trong suốt năm tài chính 2025.

Với hơn 8.130 số thị thực có sẵn cho các diện dành riêng trong năm nay (5.085 thị thực cho Khu vực Nông thôn, 2.542 cho HUA và 508 cho Cơ sở hạ tầng), DOS dự kiến ​​sẽ giữ nguyên ngày tháng cho tất cả các danh mục visa EB-5 dành riêng trên toàn thế giới trong thời gian còn lại của năm tài chính 2024.

Trong năm tài chính 2025, ít nhất 6.839 thị thực EB-5 sẽ được cấp theo diện dành riêng. Tiến sĩ Hanley còn ước tính rằng, khả năng cấp thị thực thực tế sẽ cao hơn. Mặc dù USCIS đang tăng tốc năng suất trong việc xử lý các trường hợp I-526/E dành riêng cho việc xử lý, vì trung bình phải mất 5-8 tháng giữa các trường hợp được tạo ra tại NVC và cấp thị thực (xem Hình 2 ở trên), dự kiến ​​sẽ không có ngày giới hạn nào được áp dụng đối với bất kỳ hạng mục Dự phòng nào ít nhất là trong nửa đầu năm tài chính 2025.

Liệu FAD có cần thiết hay không trong giai đoạn sau của năm tài chính 2025 sẽ phụ thuộc vào:

  • USCIS xử lý các trường hợp I-526/E dành riêng nhanh như thế nào và bao nhiêu trong số đó trường hợp sẽ được phê duyệt;
  • Làm thế nào người nộp đơn nộp tất cả các tài liệu cần thiết và lên lịch phỏng vấn xin thị thực kịp thời khi họ đạt đến giai đoạn xử lý thị thực;
  • Người nộp đơn thuộc loại thị thực nào chọn để xử lý thị thực nếu họ được chấp thuận cho nhiều phân loại visa.

Tiến sĩ Hanley gợi ý rằng tất cả các bên liên quan của EB-5 nên chú ý đến phần ghi chú trong Bản tin Visa hàng tháng. Nếu DOS thấy trước nhu cầu ấn định Ngày hành động cuối cùng cho bất kỳ hoặc tất cả các visa dành riêng các danh mục, một cảnh báo sẽ được đưa vào phần ghi chú trước khi thiết lập ngày hết hạn thực tế.

Cập nhật EB-5 số 7: Ngày hết hạn visa EB-5 không bảo lưu với Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến ​​sẽ không thay đổi trong thời gian còn lại của năm tài chính 2024.

Với nhu cầu thị thực đầy đủ được đăng ký tại NVC, DOS hy vọng rằng, Ngày hành động cuối áp dụng cho visa EB-5 không bảo lưu (FAD) đối với Trung Quốc và Ấn Độ sẽ giữ nguyên trong thời gian còn lại của năm tài chính 2024. Tuy nhiên, Tiến sĩ Hanley chia sẻ rằng, sẽ có một số tiến bộ trong tháng 10 đối với những ngày giới hạn đó sau khi có thêm số thị thực trong năm tài chính mới.

Trong năm tài chính 2024, FAD của visa EB-5 không bảo lưu dành cho người nộp đơn Trung Quốc đã được gia hạn 98 ngày từ ngày 01/10 đến ngày 15/12/2015. Đối với người nộp đơn EB-5 Ấn Độ, FAD visa EB-5 không bảo lưu của họ đã chuyển tiếp 1.340 ngày trong năm tài chính 2024, từ ngày 15/12/2018 đến ngày 01/12/2020. Ngoài ra, ngày nộp hồ sơ EB-5 Dates for Filing (DFF) đã tăng thêm 366 ngày đối với Trung Quốc và 845 ngày đối với Ấn Độ trong năm tài chính 2024.

Cập nhật EB-5 số 8: Các nhà đầu tư dành riêng có sự chấp thuận kép từ USCIS chỉ được chọn một danh mục để xử lý thị thực EB-5.

Một trong những cập nhật quan trọng nhất được Tiến sĩ Hanley cung cấp trong hội nghị là yêu cầu đối với các nhà đầu tư chính đã nhận được sự chấp thuận từ USCIS cho nhiều loại thị thực chỉ được chọn một loại để xử lý thị thực.

Bảng 2 (xem trang 5) minh họa rằng 192 trường hợp I-526/E đã được USCIS chấp thuận cho nhiều loại thị thực. Những người nộp đơn này được hướng dẫn trong “Thư chào mừng” của NVC chỉ chọn một loại thị thực cho cuộc phỏng vấn của họ.

Chúng tôi nhận thấy rằng, một số đơn I-526E hậu RIA đã được USCIS chấp thuận cho cả hai danh mục Dành riêng (tức là Khu vực nông thôn hoặc HUA) và Không được bảo lưu.

Đối với những người nộp đơn này, họ phải chọn khu vực Nông thôn/HUA hoặc danh mục Không được dành riêng/không bảo lưu để phỏng vấn xin thị thực. Tùy thuộc vào quốc tịch của người nộp đơn và ngày hết hạn EB-5 của danh mục tương ứng (nếu có), họ nên chọn danh mục có lợi nhất cho quá trình xử lý thị thực của mình.

Ví dụ: những người nộp đơn ROW được chấp thuận cho cả hai loại Dành riêng/Bảo lưu Set Aside và Không dành riêng/Không bảo lưu có thể chọn xử lý thị thực EB-5 của họ theo danh mục Không bảo lưu vì không chắc sẽ có ngày giới hạn cho visa EB-5 trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, đối với những người nộp đơn từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ, họ có thể chọn danh mục Dành riêng để xử lý thị thực do tình trạng tồn đọng hiện tại trong danh mục Không Dành riêng/ Không bảo lưu ở hai quốc gia này.

Tiến sĩ Hanley kêu gọi những người nộp đơn xin thị thực chú ý đến Bản tin thị thực hàng tháng vì sẽ có cảnh báo trong phần ghi chú nếu cần thiết lập Ngày hành động cuối cùng cho các danh mục dành riêng ít nhất một vài tháng. Ngoài ra, theo Tiến sĩ Hanley, những người nộp đơn đủ điều kiện “có thể tiếp tục lựa chọn (và/hoặc thay đổi) danh mục của họ cho đến khi họ hoàn thiện về mặt giấy tờ.”

Cập nhật EB-5 số 9: Các đơn xin EB-5 hiện được truyền tải theo phương thức trực tuyến giữa USCIS và NVC, giảm đáng kể thời gian xử lý giữa các cơ quan;

Tiến sĩ Hanley cũng chia sẻ tin vui rằng, các trường hợp EB-5 mới được USCIS phê duyệt hiện được xử lý và chuyển đến NVC bằng phương thức trực tuyến, có thể chỉ mất bốn ngày làm việc theo hệ thống nâng cấp này. Thời gian xử lý nhanh hơn là rất quan trọng để rút ngắn thời gian và đảm bảo rằng những người nộp đơn đủ điều kiện được thông báo nhanh hơn nhiều để nộp tất cả các tài liệu cần thiết và tiến hành bảo đảm thị thực EB-5 của họ.

Trước đây, các đơn I-526 đã được phê duyệt bắt buộc phải được gửi qua đường bưu điện và vận chuyển giữa USCIS và NVC, dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình xử lý thị thực do thời gian vận chuyển và nhập dữ liệu trên giấy. Hệ thống xử lý điện tử được nâng cấp sẽ giúp giảm thiểu sự chậm trễ trong xử lý và tăng độ chính xác cũng như tính điện tử cho việc phân bổ và xử lý số thị thực.

Cập nhật EB-5 số 10: Số thị thực chuyển tiếp sẽ được sử dụng trước số thị thực EB-5 thông thường để tối đa hóa khả năng cấp thị thực.

Tiến sĩ Hanley thảo luận rằng, khi cấp thị thực EB-5 dành riêng, Bộ Ngoại giao sẽ ưu tiên sử dụng số thị thực chuyển tiếp trước khi bắt đầu sử dụng số thị thực EB-5 thông thường mới có sẵn mỗi năm từ mức giới hạn hàng năm.

Ví dụ: trong năm tài chính 2024, có tổng cộng 8.136 thị thực dành cho các hạng mục Dành riêng, bao gồm 4.478 thị thực chuyển tiếp từ năm tài chính 2023 và 3.658 số thị thực mới được phân bổ trong năm tài chính 2024.

Khi DOS bắt đầu cấp thị thực cho những người nộp đơn thuộc diện Set-Aside, ban đầu họ sẽ sử dụng 4.478 số thị thực chuyển tiếp. Chỉ khi số lượng thị thực chuyển tiếp không đủ để đáp ứng nhu cầu thì 3.658 thị thực EB-5 ‘thông thường’ mới được sử dụng.

Trong trường hợp như vậy, DOS có thể cho phép chuyển số lượng thị thực dành riêng cao nhất sang năm tài chính tiếp theo, từ đó tối đa hóa khả năng cấp thị thực.

Xem thêm dự án EB-5

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Với hơn 9 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng định cư thành công.

Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định. Mời Quý khách hàng liên hệ RVS qua hotline 078.223.1777 | 0901.116.099 để được hỗ trợ nhanh nhất.

———————-
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS
VIỆT NAM
🏢: Tầng 14, HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM
🏢: 51 Lê Hồng Phong, P. Phước Tân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
📞: 078.223.1777 | 0901.116.099
CANADA
1339 Kingsway, Vancouver, British Columbia, V5V 3E3
📞: 778.883.8902
✉️: info@rvs.vn

Xem thêm: Quyền Concurrent Filing Giúp Nhà Đầu Tư EB-5 Sống Và Làm Việc Tại Mỹ Ngay Sau Khi Nộp Đơn I-526


Facebook
Twitter
LinkedIn