Định cư Canada: Chương trình Alberta Opportunity Stream mở lại từ ngày 11/6/2024

Tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký mới từ 15/2/2024, mới đây, tỉnh bang Alberta vừa ra thông báo mới sẽ tiếp tục chương trình Alberta Opportunity Stream từ 11/6/2024,…

Continue ReadingĐịnh cư Canada: Chương trình Alberta Opportunity Stream mở lại từ ngày 11/6/2024