Hy Lạp tạo điều kiện để người nước ngoài được xin EU Blue Card (Thẻ xanh lao động) dễ hơn

Kể từ ngày 5/6/2024, người nước ngoài vào Hy Lạp theo chế độ miễn thị thực, cũng như những người có thị thực lưu trú ngắn hạn từ 90 ngày…

Continue ReadingHy Lạp tạo điều kiện để người nước ngoài được xin EU Blue Card (Thẻ xanh lao động) dễ hơn

Golden visa Hy Lạp: Con đường sở hữu nơi cư trú thứ 2 lý tưởng bậc nhất Châu Âu

Golden Visa Hy Lạp cung cấp nơi lưu trú thứ 2 lý tưởng, đảm bảo nhà đầu tư luôn có nơi thứ hai để gọi là nhà. Visa thường trú…

Continue ReadingGolden visa Hy Lạp: Con đường sở hữu nơi cư trú thứ 2 lý tưởng bậc nhất Châu Âu