Định cư mỹ EB-5: 10 vấn đề quan trọng về quy trình xử lý thị thực và dữ liệu EB-5 mới nhất từ diễn đàn ngành EB-5 IIUSA năm 2024

Thông tin RVS đăng trong bài viết có nguồn từ bài thuyết trình của tiến sĩ Tiến sĩ Michael Hanley, Nhà khoa học dữ liệu từ Phòng Báo cáo và…

Continue ReadingĐịnh cư mỹ EB-5: 10 vấn đề quan trọng về quy trình xử lý thị thực và dữ liệu EB-5 mới nhất từ diễn đàn ngành EB-5 IIUSA năm 2024

Dự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh, an toàn vốn đầu tư với dự án EB-5 vùng nông thôn, cấu trúc vốn tốt, tỷ lệ việc làm 180%.

Hội đủ các yếu tố cần thiết để làm nên một dự án EB-5 tốt tại thời điểm hiện tại, Dự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Xây…

Continue ReadingDự án EB-5 Obsidian giai đoạn 2 & 3: Sở hữu thẻ xanh Mỹ nhanh, an toàn vốn đầu tư với dự án EB-5 vùng nông thôn, cấu trúc vốn tốt, tỷ lệ việc làm 180%.