RVS CHÚC MỪNG 2 KHÁCH HÀNG: ANH L. Q. T. & CHỊ N. T. T. ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WORK VISA CANADA

Đầu tháng 06/2024, RVS liên tục nhận được niềm vui khi nhiều khách hàng được phê duyệt visa làm việc, định cư tại Canada cũng như landing Canada đầy thuận…

Continue ReadingRVS CHÚC MỪNG 2 KHÁCH HÀNG: ANH L. Q. T. & CHỊ N. T. T. ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WORK VISA CANADA