Cách khai thuế và mức thuế thu nhập khi định cư tại Canada

Trâm Lê
Trâm Lê

Founder and CEO Residence & Visa Services

Ở Canada, nghĩa vụ thuế thu nhập dựa trên tình trạng cư trú, không dựa trên việc bạn là công dân hoặc người cư trú tạm thời. Nếu đã nhập cảnh vào Canada để làm việc tạm thời, bạn có trách nhiệm xác định tình trạng cư trú của mình và hiểu nghĩa vụ thuế. 

 

Vì sao cần số SIN để khai thuế tại Canada? 

 • Số Bảo hiểm xã hội (SIN – Social Insurance Number) giúp xác định các mục đích thuế thu nhập theo mục 237 của Đạo luật Thuế Thu nhập và được sử dụng cho các chương trình liên bang nhất định.
 • Số SIN được nhập vào dòng đầu tiên của khu vực “Thông tin về bạn” của phần “Bước 1 – Nhận dạng và thông tin khác” trên trang 1 của tờ khai thuế cá nhân T1.
 • Chọn tỉnh hoặc lãnh thổ bạn đã cư trú đến thời điểm 31/12 năm gần nhất để tiến hành khai thuế. Có hai mức thuế thu nhập được áp dụng tại Canada là thuế tỉnh bang và liên bang.
 • Trang khai thuế và hoàn thuế online cho người nhập cư Canada, xem tại đây.
 • Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại Canada, xem tại đây.
 • Địa chỉ gửi tờ khai thuế theo đường bưu điện tại Canada, xem tại đây.
 • Mức thuế suất cập nhật hàng năm của chính phủ Canada, xem tại đây.
 • Toàn bộ cẩm nang hướng dẫn khai thuế bằng tiếng Anh của chính phủ Canada, xem tại đây.

 

Tờ khai thuế T1 Canada

 • Bản Khai Thuế Lợi tức và Lợi tức Chung T1 (T1 General Income Tax and Benefit Return) là bản khai thuế được các cá nhân sử dụng để tính nghĩa vụ thuế hàng năm và nhận các lợi ích liên bang hoặc tỉnh bang như Tín dụng GST / HST.
 • Tờ khai thuế tóm tắt thu nhập của người nộp thuế, các khoản khấu trừ và số thuế phải nộp được tính trên các biểu mẫu và lịch trình hỗ trợ và tính toán khoản hoàn trả hoặc số dư đến hạn của người nộp thuế.
 • Có năm phần trong biểu mẫu T1 của bạn bao gồm giấy tờ tùy thân, tổng thu nhập, thu nhập ròng, thu nhập chịu thuế và khoản hoàn trả hoặc số dư nợ.

 

Mẫu khai thuế thu nhập Canada T1

 

Thời hạn khai thuế trong năm của Canada

 • Thuế tại Canada là một hệ thống tự đánh giá. Các cá nhân được yêu cầu xác định trách nhiệm của mình đối với thuế thu nhập và nộp các tờ khai bắt buộc trong năm tính thuế. Mỗi người khai thuế của riêng mình; vợ chồng không khai chung. Năm tính thuế đối với cá nhân là năm dương lịch (31/12).
 • Thời hạn cho khai thuế cá nhân là ngày 30/4 năm sau (năm tài chính Canada) và không được gia hạn trừ phi chính phủ có lệnh gia hạn chung. Điều này thường xảy ra khi ngày khai thuế cuối cùng rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ.
 • Thời hạn cho khai thuế thu nhập tự kinh doanh (self-employment) đến hạn vào ngày 15/6 năm sau, áp dụng đối với người cư trú và không cư trú. Tuy nhiên, mọi khoản thuế đến hạn phải được nộp vào ngày 30/4 để tránh bị truy thu tiền lãi.

 

Nghĩa vụ thuế của người cư trú tại Canada

Nếu cư trú tại Canada, bạn phải chịu thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới của mình. Bạn sẽ được giảm trừ thuế nếu đến từ quốc gia có hiệp ước tránh đánh thuế hai lần với Canada.

Bạn cũng sẽ đủ điều kiện để được cấp tín dụng tiềm năng hoặc khấu trừ thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài

Quy tắc cơ bản xác định người cư trú tại Canada được cơ quan thuế (Canada Revenue Agency – CRA) áp dụng:

 

 • Công việc lâu dài hoặc vĩnh viễn.
 • Có một nơi ở.
 • Hiện diện thực tế tại Canada từ 183 ngày trở lên trong năm.
 • Cả gia đình cùng chuyển đến Canada sinh sống.
 • Có nhiều mối quan hệ tại đất nước Canada và trong cộng đồng như: mở tài khoản ngân hang, đầu tư vào Canada, tư cách thành viên câu lạc bộ, có thẻ bảo hiểm y tế hoặc bằng lái xe của tỉnh bang.
 • Ý định cư trú của người nộp thuế là ở lại Canada một thời gian dài hoặc vô thời hạn.

 

Nghĩa vụ thuế đối với người không cư trú tại Canada

Nếu không cư trú tại Canada, bạn phải chịu thuế thu nhập Canada tính theo cùng mức thuế suất áp dụng cho cư dân, đối với các loại thu nhập nguồn gốc Canada sau:

 • Thu nhập việc làm.
 • Thu nhập doanh nghiệp.
 • Thu nhập từ “Bất động sản Canada chịu thuế”.

Người không cư trú phải khai thuế Canada để báo cáo và có nghĩa vụ thuế đối với thu nhập có liên quan.

Thu nhập kiếm được ở Canada từ bất động sản và một số nguồn khác như cổ tức, tổng tiền thuê và tiền bản quyền phải chịu thuế liên bang được đánh ở mức cố định là 25 phần trăm (có thể được giảm theo các điều khoản của hiệp ước thuế hiện hành) được khấu trừ tại nguồn.

Một người không cư trú có thể chọn nộp thuế Canada theo tỷ lệ như một cư dân trên thu nhập cho thuê ròng từ bất động sản, thay vì phải trả thuế 25% trên tổng tiền thuê nhận được trong năm dương lịch.

 

Mức thuế suất liên bang năm 2020

Thuế liên bang được tính bằng cách áp dụng biểu thuế suất lũy tiến đối với thu nhập chịu thuế. Các mức thuế suất và ngưỡng thu nhập là như nhau đối với người cư trú, người cư trú nửa năm và người không cư trú.

Các ngưỡng được chính phủ Liên bang lập chỉ mục về lạm phát trước khi bắt đầu mỗi năm dương lịch.

Khung thu nhập chịu thuế Tổng thu nhập từ thuế dưới khung Thuế suất đối với thu nhập trong khung
Từ CAD Đến CAD CAD Phần trăm
0 48.535,00 0 15.0
48.535,01 97.069,00 7.280,25 20,5
97.069,01 150.473,00 17.229,72 26.0
150.473,01 214.368,00 31.114,76 29.0
214.368,01 và kết thúc 49.664,30 33.0

 

Các tỷ lệ trên sẽ được giảm xuống bằng một khoản tín dụng là 16,5 phần trăm của tỷ lệ liên bang thông thường áp dụng, cho những cá nhân cũng phải chịu thuế thu nhập Québec trong cùng một năm.

Mức thuế suất tỉnh bang và vùng lãnh thổ năm 2020

Các tỉnh và vùng lãnh thổ (ngoại trừ Québec) sử dụng cùng một khoản thu nhập chịu thuế được tính cho các mục đích thuế liên bang. Tuy nhiên, mỗi tỉnh bang áp dụng thuế suất và khung thuế riêng. Các tỉnh và vùng lãnh thổ cũng đặt ra các khoản tín dụng thuế không hoàn lại và duy trì khoản giảm thuế, khoản tín dụng riêng.

CRA quản lý cả thuế liên bang và thuế tỉnh / lãnh thổ, ngoại trừ hệ thống thuế của Québec, được quản lý bởi Revenu Québec (trước đây được gọi là Bộ doanh thu Québec hoặc “MRQ”).

Thuế suất năm 2020 (tính theo phần trăm thu nhập chịu thuế)

 

  % và khung thu nhập chịu thuế Ngưỡng thuế phụ thu cấp tỉnh
British Columbia 5,06% 0 – 41,725

7,70% 41.725,01 – 83.451,00

10,50% 83,451,01 – 95,812,00

12,29% 95.812,01 – 116.344,00

14,70% 116.344,01 –157.748,00

16,80% 157.748,01 trở lên

 
Alberta 10% 0 – 131.220,00

12% 131.220,01 – 157.464,00

13% 157.464,01 – 209.952,00

14% 209.952,01 – 314.928,00

15% 314.928,01 trở lên

 
Saskatchewan 10,50% 0 – 45.225,00

12,50% 45.225,01 – 129.214,00

14,50% 129.214,01 trở lên

 
Manitoba 10,8% 0 – 33.389,00

12,75% 33.389,01 – 72.164,00

17,4% – 72.164,01 trở lên

 
Ontario 5,05% 0 – 44,740

9,15% 44.740,01 – 89.482

11,16% 89.482,01 – 150.000,00

12,16% 150.000,01 – 220.000

13,16% 220.000,01 trở lên

20% đối với thuế lớn hơn 4.830 Cộng thêm 36% đối với thuế lớn hơn 6.182
Québec 15,0% 0 – 44.545,00

20,0% 44.545,01 – 89.080,00

24,0% 89.080,01 – 108.390,00

25,75% 108.390,01 trở lên

 
New Brunswick 9,68% 0 – 43.401,00

14,82% 43.404,01 – 86.803,00

16,52% 86.803,01 – 141.122,00

17,84% 141.122,01 –160.776,00

20,30% 160.776,01 trở lên

 
Nova Scotia 8,79% – 0-29,590

14,95% – 29.590,01-59.180

16,67% – 59.180,01- 93.000

17,5% – 93.000,01- 150.000

21,00% – 150.000,01 trở lên

 
Đảo Hoàng tử Edward 9,8% – 0-31,984

13,8% – 31.984,01-63.969

16,7% – 63,969,01 trở lên

10% đối với thuế thông thường lớn hơn 12.500,00
Newfoundland và Labrador 8,70% 0- 37,929,00

14,50% 37.929,01 – 75.858,00

15,80% 75.858,01 – 135.432,00

17,30% 135.432,01–189.604,00

18,30% 189,604,01 trở lên

Mức thuế giảm thâm hụt tạm thời áp dụng bắt đầu bằng CAD100 đối với thu nhập chịu thuế từ 50.000 CAD trở lên và tăng lên tối đa là 1.800 CAD đối với thu nhập chịu thuế lớn hơn 600.000 CAD
Lãnh thổ Yukon 6,40% 0 – 48.535,00

9,00% 48.535,01 – 97.069,00

10,90% 97.069,01–150.473,00

12,80% 150.473,01 – 500.000,00

15,00% 500.000,01 trở lên

 
Nunavut 4,00% 0 – 46.277,00

7,00% 46.277,01 – 92.555,00

9,00% 92.555,01 – 150.573,00

11,50% 150.573,01 trở lên

 
Vùng lãnh thổ Tây Bắc

Northwest Territories

5,90% 0 – 43,957,00

8,60% 43.957,01 – 87.916,00

12,20% 87.916,01 – 142.932,00

14,05% từ 142,932,01 trở lên

 

 

Người không cư trú có cùng mức thuế liên bang và thuế tỉnh / vùng lãnh thổ như người cư trú. Đối với thu nhập không được phân bổ (theo quy định của Liên bang) cho một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ, thuế phụ thu liên bang được tính bằng 48 phần trăm thuế liên bang thông thường sẽ được áp dụng (thay cho thuế tỉnh).

Công ty TNHH Dịch Vụ Định Cư RVS chuyên tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch các quốc gia Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribbean. Chúng tôi đồng hành cùng Quý Khách hàng trong suốt quá trình làm việc, định cư nước ngoài từ lúc mở hồ sơ đến khi an cư, thiết lập cuộc sống ổn định tại các nước.

Mời Quý nhà đầu tư liên hệ ngay RVS qua hotline 094.117.6006 để được hỗ trợ nhanh nhất.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỊNH CƯ RVS

 • Tầng 23, E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam.
 • Hotline: 094.117.6006
 • Website: rvs.vn
 • Email: info@rvs.vn
Facebook
Twitter
LinkedIn